Hướng dẫn Fake Proxy trên trình duyệt Firefox


BƯỚC 1+2: Truy cập đường link sau để tải Foxyproxy  https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/foxyproxy-standard/


BƯỚC 3: Bạn Add-ons Foxyproxy vào Firefox


BƯỚC 4 + 5 : Chọn hình chú cáo ở góc phải màn hình rồi sau đó chọn Options


BƯỚC 6 : Chọn Import Proxy List

BƯỚC 7: Thêm tài nguyên vào theo đúng định dạng IP:PORT:USER:PASS sau đó chọn Import settings


BƯỚC 8: Chọn hình chú cáo ở góc phải màn hình sau đó chọn proxy muốn sử dụng


BƯỚC 9:Truy cập địa chỉ https://whatismyipaddress.com/ để kiểm tra xem Proxy đã được fake thành công!. Giao diện như hình là thành công

*NOTE: Khi nào bạn không muốn Fake IP Proxy nữa bạn chỉ cần bấm vào "System Proxy" để tắt

Website thuộc bản quyền Cty TNHH Dịch Vụ ProxyGame