Hướng dẫn Fake Proxy trên trình duyệt Google Chrome

 Mua Proxy VIệt Nam, US IPv4 truy cập website: ProxyGame.VN bạn nhé!!!!!!!

BƯỚC 1: Truy cập địa https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switchyomega/padekgcemlokbadohgkifijomclgjgif?hl=vi để tải  Switchy Omega


BƯỚC 2: Thêm Switchy Omega vào Google Chrome              


BƯỚC 3: Bạn làm từng bước theo hướng dẫn trong ảnh 


BƯỚC 4: Bạn làm từng bước theo hướng dẫn trong ảnh  

 

BƯỚC 5: Truy cập địa chỉ https://whatismyipaddress.com/ để kiểm tra  đã fake thành công chưa.Giao Diện như hinh ảnh là thành công*NOTE: Khi nào bạn không muốn Fake IP Proxy nữa bạn chỉ cần bấm vào "System Proxy" để tắt


Website thuộc bản quyền Cty TNHH Dịch Vụ ProxyGame