HƯỚNG DẪN GIA HẠN PROXY tại Proxygame.vn

 

Bước 1+2Quản lý Proxy  => Chọn Server có Proxy cần gia hạn

=> Tích chọn Proxy cần gia hạn - > Gia Hạn


Bước 3: Chọn Tiếp tục thanh toán


                                                                                                                                 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP 

Website thuộc bản quyền Cty TNHH Dịch Vụ ProxyGame