Sự khác biệt giữa IPv4 và IPv6

Trước khi sử dụng và mua Proxy v4 và v6, Bạn cần hiểu rõ định nghĩa về 2 loại proxy này là gì và cách sử dụng cũng như hiệu quả của 2 loại proxy ra sao ?

Định nghĩa của IPv4

Địa chỉ IPv4 là giá trị nhị phân 32 bit, có thể được hiển thị dưới dạng bốn chữ số thập phân. Không gian địa chỉ IPv4 cung cấp khoảng 4, 3 tỷ địa chỉ. Chỉ 3, 7 tỷ địa chỉ chỉ có thể được chỉ định trong số 4, 3 tỷ địa chỉ. Các địa chỉ khác được bảo tồn cho các mục đích cụ thể như đa tuyến, không gian địa chỉ riêng, kiểm tra loopback và nghiên cứu.
IP phiên bản 4 (IPv4) sử dụng Phát sóng để truyền gói tin từ một máy tính sang tất cả các máy tính; điều này có thể tạo ra vấn đề đôi khi.

Ký hiệu thập phân rải rác của IPv4
128.11.3.31


Định nghĩa của IPv6

Địa chỉ IPv6 là giá trị nhị phân 128 bit, có thể được hiển thị dưới dạng 32 chữ số thập lục phân. Colons cô lập các mục trong một chuỗi các trường thập lục phân 16 bit. Nó cung cấp 3, 4 x 1038 địa chỉ IP. Phiên bản địa chỉ IP này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cạn kiệt IP và cung cấp đủ địa chỉ cho các yêu cầu tăng trưởng Internet trong tương lai.
Vì IPv4 sử dụng cấu trúc địa chỉ hai cấp trong đó việc sử dụng không gian địa chỉ là không đủ. Đó là lý do để đề xuất IPv6, để khắc phục những thiếu sót của IPv4. Định dạng và độ dài của địa chỉ IP đã được thay đổi cùng với định dạng gói và giao thức cũng được sửa đổi.


Sự khác nhau giữa proxy Ipv4 và Ipv6:

Sự khác biệt cơ bản:

- Về giá thành Ipv4 sẽ có giá thành cao hơn Ipv6 .

Lý do Ipv4 đắt hơn Ipv6 là IPv6 chỉ được hỗ trợ truy cập các mạng xã hội như Instagram, Facebook, Youtube, Google Plus Còn IPv4 gần như được hỗ trợ ở mọi trang web trên thế giới

- Về chất lượng thì cả 2 loại proxy có chất lượng ngang nhau. 

Sự khác biệt về bản chất

Chúng ta hãy xem sự khác biệt đáng kể giữa IPv4 và IPv6.

 1. IPv4 có độ dài địa chỉ 32 bit trong khi IPv6 có độ dài địa chỉ 128 bit.
 2. Địa chỉ IPv4 đại diện cho số nhị phân theo số thập phân. Mặt khác, địa chỉ IPv6 thể hiện số nhị phân ở dạng thập lục phân.
 3. IPv6 sử dụng phân mảnh đầu cuối trong khi IPv4 yêu cầu bộ định tuyến trung gian để phân đoạn bất kỳ datagram nào quá lớn.
 4. Độ dài tiêu đề của IPv4 là 20 byte. Ngược lại, độ dài tiêu đề của IPv6 là 40 byte.
 5. IPv4 sử dụng trường tổng kiểm tra ở định dạng tiêu đề để xử lý kiểm tra lỗi. Ngược lại, IPv6 loại bỏ trường tổng kiểm tra tiêu đề.
 6. Trong IPv4, tiêu đề cơ sở không chứa trường cho độ dài tiêu đề và trường độ dài tải trọng 16 bit thay thế nó trong tiêu đề IPv6.
 7. Các trường tùy chọn trong IPv4 được sử dụng làm tiêu đề mở rộng trong IPv6.
 8. Trường thời gian để sống trong IPv4 được gọi là giới hạn Hop trong IPv6.
 9. Trường độ dài tiêu đề có trong IPv4 bị loại bỏ trong IPv6 vì độ dài của tiêu đề được cố định trong phiên bản này.
 10. IPv4 sử dụng phát sóng để truyền các gói đến các máy tính đích trong khi IPv6 sử dụng đa tuyến và phát sóng.
 11. IPv6 cung cấp xác thực và mã hóa, nhưng IPv4 không cung cấp nó.

Các bạn cần mua Proxy v4,v6 vn us giá rẻ nhớ tham khảo trang Web: ProxyGame.VN nhé. Link mua hàng liên hệ

                                                                                               

Website thuộc bản quyền Cty TNHH Dịch Vụ ProxyGame