Tại sao tài khoản lại bị Related? và cách khắc phục


Dạo gần đây thấy nhiều anh em IB nhắn tin than phiền tài khoản Amazon bị lỗi Related tiện em xin phép được chia sẻ một vài điều mà em biết về lỗi này:
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐚̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐑e𝐥a𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧:
Amazon có bộ máy AI để lưu trữ, nhận diện so sánh dữ liệu để tìm ra các tài khoản có liên quan đến nhau và tạm ngưng chúng.
Nếu bạn muốn mở thêm một tài khoản thứ hai trên Amazon thì bạn phải đưa lý do thuyết phục, chính đáng, tuy nhiên thì việc bạn có được mở tài khoản thứ hai hay không thì phụ thuộc vào quyết định Amazon.
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝:
+ Tài khoản Amazon của bạn liên quan đến một tài khoản bị suspended khác.
+ Trước bạn đã cố gắng mở khóa tài khoản nhưng lại thất bại trong quá trình xác minh thông tin.
+ Bạn cấp quyền truy cập API cho một công ty nhưng công ty đó đã bị thu hồi thông tin đăng nhập API
+ Cấp quyền truy cập tài khoản của mình cho một người có tài khoản seller đã bị tạm ngưng.
+ Truy cập tài khoản của mình ở vị trí mà tài khoản seller khác đã được đăng nhập, như đăng nhập ở wifi cộng đồng
Đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐝𝐨 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐫𝐞𝐥a𝐭𝐞𝐝 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́.
+ Địa chỉ IP riêng biệt
+ Thẻ ngân hàng riêng biệt
+ Địa chỉ email riêng biệt
+ Số điện thoại riêng biệt
+ Không được có sự liên kết nào với các tài khoản khác
+ Domain miền và máy chủ cũng cần phải phân biệt.
Chính sách Muliple and Related Accounts của Amazon vừa là cơ hội cho người bán cũng là một điểm hạn chế bởi mỗi khi bạn thực hiện sự thay đổi trong seller central thì bán sẽ bị Amazon quét lại thông tin, dữ liệu và tài khoản của bạn sẽ bị suspended nếu Amazon phát hiện ra tài khoản của bạn có liên quan đến tài khoản khác.
Chúc các bạn thành công!
Website thuộc bản quyền Cty TNHH Dịch Vụ ProxyGame